Bộ tưới nhỏ giọt Claber Drip Kit 90764 dùng để tưới nhỏ giọt, thích hợp dùng cho những khu vực tưới có áp lực nước thấp, giúp tiết kiệm nước và thời gian chăm sóc cây.

Bộ tưới nhỏ giọt Claber 90764 gồm những phụ kiện sau:

- Khớp nối nhanh: 1 bộ (có thể chuyển từ ren 21 hoặc 27 xuống ống 6mm).
- Ống phi 6: 20 mét.
- Nối chữ T phi 6: 5 cái.
- Van khóa tay phi 6: 3 cái.
- Đầu tưới nhỏ giọt: 20 đầu.
- Chân cắm định vị cho đầu tưới: 20 cái.
- Chốt bít ống 6: 10 cái.


Xem chi tiết bộ tưới Claber 90764 tại: https://maka.vn/products/bo-tuoi-nho-giot-claber-drip-kit-9076


Ngày đăng: 31/07/2018

Người đăng: Phạm Ngọc Thuận

Bình luận